Brezovica

Oznámenie o strategickom dokumente

23.05.2019, Oznamy

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na v kancelárii obecného úradu v Brezovici v prac. dňoch.viac >>

Oznam o nakladaní s odpadmi

25.03.2019,

Vážení občania, s blížiacim sa jarným upratovaním Vám chceme pripomenúť, že kameňolome sa nemôže zhromažďovať žiadny odpad. Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali VZN obce č. 1/2016, kde je určené, ako v našej obci máme...viac >>