Brezovica

Návrh VZN č. 2/2018 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Brezovica

28.11.2018, Oznamy

Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok Podľa § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby...viac >>

Návrh VZN č. 1/2018 poplatok za znečisťovanie ovzdušia

28.11.2018, Oznamy

 Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok Podľa § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby...viac >>

Informácia

26.11.2018, Aktuality

V dôsledku poveternostných podmienok, po 25 rokoch vietor zvalil kríž na vrchu Skorušina. Obec zabezpečila odpratávanie tohto kríža a na jar budúceho roka postavíme nový kríž a vymeníme aj dosky na rozhľadni. viac >>

Výsledky volieb

11.11.2018, Oznamy