Brezovica

Svetový deň vody 22.3.2019

19.03.2019, Aktuality

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

11.01.2019, Oznamy

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území združenia obcí Hornej Oravy. Predmetom projektu je nákup 1560 ks kompostérov o objeme 1050 l pre domácnosti. Obstaranie...viac >>