Brezovica

Ponuka pracovného miesta

19.10.2018, Aktuality

Chcete pomôcť našej škole?

16.10.2018,

Hlasovanie za technické vybavenie pre ZŠ s MŠ Brezovicaviac >>

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022

12.10.2018,

Vážení spoluobčania, obec Brezovica pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim...viac >>

Program odpadového hospodárstva ŽK na roky 2016 - 2020 - záverečné stanovisko

04.10.2018, Oznamy

Do záverečného stanoviska POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020 je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Brezovici, a to v pracovných dňoch od...viac >>