Brezovica

Návšteva detí MŠ Brezovica obecnej knižnice.

05.05.2017, Aktuality, Fotogalérie

DHZ v Brezovici má svoju miestnosť

02.05.2017, Oznamy, Fotogalérie

Dňa 22. januára 2017 na výročnej členskej schôdzi členovia DHZ vyjadrili svoju nespokojnosť, že DHZ v Brezovici nemá k dispozícii reprezentačné priestory, ktoré by slúžili či už členom DHZ na vykonávanie členských schôdzi, IMZ v...viac >>

Deň Zeme 2017

10.04.2017, Aktuality, Fotogalérie

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu ZŠ, všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili na zbieraní odpadkov v našej obci, a tak prispeli ku...viac >>

IBV Brezové - Brezovica

05.04.2017, Oznamy

Regulačná štúdia 3/2017

Poďakovanie za pomoc pri likvidácii následkov požiaru

24.02.2017, Aktuality, Fotogalérie

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri hasení požiaru a za pomoc pri likvidácií následkov požiaru hospodárskych budov pri rodinnom dome č. 51. Úprimná vďaka. Starosta obce. viac >>