Brezovica

Naše deti oslavovali svoj sviatok...

08.06.2018, Fotogalérie, Aktuality

Správa o hodnotení strategického dokumentu "POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020"

08.06.2018, Oznamy

Do správy o hodnotení strategického dokumentu "POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020" je možné nahliadnutím robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v...viac >>