Brezovica

Naše deti oslavovali svoj sviatok...

08.06.2018, Fotogalérie, Aktuality

Správa o hodnotení strategického dokumentu "POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020"

08.06.2018, Oznamy

Do správy o hodnotení strategického dokumentu "POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020" je možné nahliadnutím robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v...viac >>

Kosenie pod Tatrami

07.06.2018, Aktuality

Deň bez bariér 2018

06.06.2018, Aktuality, Oznamy

FK Oravan Brezovica - postup do 7. ligy

29.05.2018, Oznamy, Fotogalérie

Víťazom súťaže futbalovej sezóny 2017/2018 je FK Oravan Brezovica. Pre našich futbalistov je to historický postup do 7. ligy.