Brezovica

Deň Zeme 2017

10.04.2017, Aktuality, Fotogalérie

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu ZŠ, všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili na zbieraní odpadkov v našej obci, a tak prispeli ku...viac >>

IBV Brezové - Brezovica

05.04.2017, Oznamy

Regulačná štúdia 3/2017

Poďakovanie za pomoc pri likvidácii následkov požiaru

24.02.2017, Aktuality, Fotogalérie

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri hasení požiaru a za pomoc pri likvidácií následkov požiaru hospodárskych budov pri rodinnom dome č. 51. Úprimná vďaka. Starosta obce. viac >>

Cena Skorušinských vrchov

13.02.2017, Aktuality, Fotogalérie