Poďakovanie za pomoc pri likvidácii následkov požiaru

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri hasení požiaru a za pomoc pri likvidácií následkov požiaru hospodárskych budov pri rodinnom dome č. 51.

Úprimná vďaka.

Starosta obce.