Dokumenty / Programy a plány

Pogram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezovica s výhľadom do roku 2022.