Dôležité oznamy formou SMS správ

02.10.2019,

Občania, ktorí majú záujem dostávať dôležité oznamy vyhlásené v miestnom rozhlase formou SMS správ, nech si nahlásia číslo mobilného telefónu na obecnom úrade.

Ďakujeme.