O obci

Oravská obec Brezovica, okres Tvrdošín, leží juhovýchodne od Trstenej, na severnej strane Skorušiny, ktorá je najvyšším bodom Skorušinského pohoria. Nachádza sa na vrchu medzi dvoma údoliami, cez ktoré preteká z jednej strany potok Teplica a z druhej potok Trsteník. Zemepisná poloha a nadmorská výška spôsobujú, že Brezovica leží z väčšej časti v chladnej oblasti. V zime sú v okolí obce výborné podmienky pre milovníkov zimnej turistiky a lyžovania. Snehová prikrývka sa udrží od začiatku decembra  do začiatku apríla.

V súčasnosti má obec Brezovica 1326 obyvateľov. V obci je postavený starý kostol Navštívenia panny Márie (1884), nový kostol sv. Cyrila a Metoda (1993), farský úrad (2001). V obci je tiež Základná škola s materskou školou, ktorú navštevujú žiaci od prvého až po deviaty ročník. Základná škola má svoju školskú jedáleň a novú telocvičňu. Obec Brezovica má kultúrny dom, v ktorom sa nachádza predajňa rozličného tovaru, kaviareň a tiež sála na rôzne spoločenské akcie. V obci sa nachádzajú predajňa potravín a tiež predajnňa mäsa a potravín, predajňa rôzneho tovaru, pohostinstvo, kaviareň. Tiež je tu Oravský Háj - Garden hotel & Resorst a Horský hotel v Teplici. Obec reprezentujú svojimi výrobkami stolári a rezbári.

V poslednom čase sa Brezovica stáva zaujímavou rekreačnou oblasťou aj pre zahraničných návštevníkov. Má všetky perspektívy úspešného rozvoja agroturistiky, možnosť pripojiť sa k tým obciam, ktoré dnes na Orave vďaka zahraničným turistom ekonomicky silnejú a zveľaďujú sa.