Organizácie

Futbalový klub Oravan Brezovica pokračuje ďalej za podpory obce Brezovica , pod vedením Mareka Matuška , Jaroslava Hajdúka, Petra Koválika

Jednota dôchodcov

Poľovnícke združenie

Lyžiarsky klub Oravan Brezovica bol založený v januári 2005 zhruba po15 rokoch od posledných výsledkoch vtedajších pretekárov TJ Oravan Brezovica. Cieľom založenia klubu je, aby sa deti venovali športovaniu, zlepšovaniu telesnej zdatnosti. V Decembri 2008 sa lyžiarsky oddiel transformoval sa na neziskovú organizáciu Lyžiarsky klub Oravan Brezovica, n.o.

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovici vznikol v roku 1922 a jeho zakladajúcim členom bol Jozef Kaník. Zbor funguje aktívne až do súčasnosti.


Spevácky zbor