Pripravované projekty

Štúdia cyklotrasy z Brezovice do Liesku

Nový návrh prepojenia Brezovice k výjazdu / vjazdu na rýchlostný obchvat R3.

Na mapke sú rozpísané Stoky /vetvy/ pripravovanej kanalizácie po dedine.

Na mapke je vidieť pripravované posilnenie vodovodu v Brezovici vybudovaním nového vodojemu pri fare.