Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

28.08.2018,

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje odberateľom elektrickej energie, že 31. augusta 2018, to je v piatok od 8.00 do 13.30 bude prerušená dodávka elektrickej energie pre rodinné domy súp. čísla 165, 167, 169 až 174, 206 - 216, 249 – 271, ďalej 308, 349, 368. Odstávka bude z dôvodu realizácie plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.