Oznamy

Návrh VZN č. 2/2018 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Brezovica

28.11.2018, Oznamy

Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok Podľa § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby...viac >>

Správy od 1 do 7 z 61