Oznamy

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022

12.10.2018,

Vážení spoluobčania, obec Brezovica pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim...viac >>

Program odpadového hospodárstva ŽK na roky 2016 - 2020 - záverečné stanovisko

04.10.2018, Oznamy

Do záverečného stanoviska POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020 je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Brezovici, a to v pracovných dňoch od...viac >>

Oznam

09.07.2018,

Obec Brezovica oznamuje, že od 1. júla 2018 bude kancelária pracovníčky Spoločného stavebného úradu presťahovaná do objektu Oddelenia služieb na adrese J. Hertela 323 (smerom na Brezovicu), 028 01 Trstená. Presťahovanie je nutné...viac >>

Oznámenie o úplnej uzávierke cesty III/2306 Trstená-Brezovica

25.06.2018, Oznamy

     Obec Brezovica oznamuje, že v dňoch od 02.07.2018 do 30.09.2018 bude úplne uzavretá štátna cesta III/02306 Trstená – Brezovica v km cca 0,453 (ulica Jána Hertela cesta smerom na Brezovicu pod železničným...viac >>

Správy od 1 do 7 z 53