Oznamy

Úprava verejného priestranstva pri rínke

04.05.2018, Oznamy, Fotogalérie

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

26.04.2018, Oznamy

Situačný výkres je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu.viac >>

Deň zeme 2018

24.04.2018, Oznamy, Fotogalérie

    Ďakujem žiakom, učiteľom a vedeniu ZŠ s MŠ, že pri príležitosti Dňa zeme vyzbierali v obci a jej okolí všetky odpadky do vriec. V spolupráci so zamestnancami obce to zhromaždili na určené miesto, odkiaľ to...viac >>

Stavebné úpravy budovy č. 349 - Kultúrny dom

19.04.2018, Oznamy, Fotogalérie