Oznamy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezovica na roky 2015 - 2022

24.10.2017, Oznamy, Aktuality

Materiál na verejné pripomienkovanie do 08.11.2017.viac >>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

11.09.2017, Oznamy

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňoch 11. októbra 2017 (streda) v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej...viac >>

Oznam účastníkom JPÚ v lokalite Brezové

19.07.2017, Oznamy

     Oznamujeme účastníkom jednoduchých pozemkových úprav, že nové usporiadanie pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav lokality Brezové, je už na katastri zapísané a novým parcelám sú...viac >>

Zber, separácia starých pneumatík

10.07.2017, Oznamy, Aktuality

DHZ v Brezovici má svoju miestnosť

02.05.2017, Oznamy, Fotogalérie

Dňa 22. januára 2017 na výročnej členskej schôdzi členovia DHZ vyjadrili svoju nespokojnosť, že DHZ v Brezovici nemá k dispozícii reprezentačné priestory, ktoré by slúžili či už členom DHZ na vykonávanie členských schôdzi, IMZ v...viac >>

IBV Brezové - Brezovica

05.04.2017, Oznamy

Regulačná štúdia 3/2017