Deň zeme 2018

24.04.2018, Oznamy, Fotogalérie

    Ďakujem žiakom, učiteľom a vedeniu ZŠ s MŠ, že pri príležitosti Dňa zeme vyzbierali v obci a jej okolí všetky odpadky do vriec. V spolupráci so zamestnancami obce to zhromaždili na určené miesto, odkiaľ to zberov spoločnosť odvezie na likvidáciu.

     Ďalej prosím všetkých spoluobčanov, aby nevyhadzovali žiadny odpad do prírody, ale aby využívali spôsob nakladania s odpadmi tak, ako to má obec určené vo Všeobecne záväznom nariadení.

     Chráňme si prírodu a životné prostredie, aby aj naše deti a vnúčatá mohli žiť v peknom a zdravom prostredí.

 

S úctou Marián Ujmiak, starosta obce Brezovica