Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022

12.10.2018,

Vážení spoluobčania,

obec Brezovica pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

 

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Brezovica.

 

 Dotazník je možné vyplniť najneskôr do 1.11.2018.

 

Pre vyplnenie dotazníka otvorte nasledovný odkaz:

bit.ly/2PtyB8b

 

                   

Ďakujeme za spoluprácu.