Oznam účastníkom JPÚ v lokalite Brezové

19.07.2017, Oznamy

 

     Oznamujeme účastníkom jednoduchých pozemkových úprav, že nové usporiadanie pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav lokality Brezové, je už na katastri zapísané a novým parcelám sú pridelené parcelné čísla.

     V prípade potreby si môžete vyžiadať na Okresnom úrade – odbore katastra nehnuteľností v Tvrdošíne list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy na Vašu novovytvorenú parcelu.