Oznámenie finančnej správy pre podnikateľské subjekty