Oznámenie o úplnej uzávierke cesty III/2306 Trstená-Brezovica

25.06.2018, Oznamy

     Obec Brezovica oznamuje, že v dňoch od 02.07.2018 do 30.09.2018 bude úplne uzavretá štátna cesta III/02306 Trstená – Brezovica v km cca 0,453 (ulica Jána Hertela cesta smerom na Brezovicu pod železničným mostom) z dôvodu rekonštrukcie existujúceho železničného mosta v žkm 56,209 železničnej trate Kraľovany – Trstená, ktorú zabezpečujú Železnice Slovenskej republiky.

     Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci vlakovou dopravou budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

     Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením po miestnych komunikáciách mesta Trstená a cez areál Poľnohospodárskeho družstva Trsteník - Trstená.