Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce Brezovica