Oznámenie o začatí stavebného konania Brezovica

04.06.2019, Oznamy
"Brezovica - Prekládka VN vedenia SO-01 Prekládka VN linky"