Oznámenie Regionálnej a potravinovej správy Dolný Kubín