Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezovica na roky 2015 - 2022

24.10.2017, Oznamy, Aktuality

Materiál na verejné pripomienkovanie do 08.11.2017.