Stavebné povolenie

07.06.2019, Oznamy
11187 - Brezovica - Brezové - Zahustenie TS, líniová stavba