Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky č. 3 - ÚP Mesta Trstená