VZN č. 4-2017 o mieste a čase prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Brezovica