VZN č. 6-2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Brezovica