Zámer obce Brezovica o odplatný prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Brezovica

04.12.2018, Oznamy