ZMENA TERMÍNU - Pozvanie pri príležitosti dňa úcty k starším

04.10.2019, Oznamy
Upozorňujeme na zmenu termínu posedenia.