Samospráva / Obecné zastupiteľstvo / Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Ing. Peter Ujmiak
členovia: MUDr. Milan Pariža, Peter Jendrášek, Jozef Matušík

Komisia na ochranu verejného poriadku a riešenie sťažností

predseda: Pavol Šuhaj
členovia: Jozef Hajúk, Milan Gasper

Komisia finančno-plánovacia a sociálna

predseda: MUDr. Milan Pariža
členovia: Martin Kaník, Daniel Grman

Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania, obchodu a cestovného ruchu

predseda: Jozef Matušík
členovia: Ing. Peter Ujmiak, Daniel Grman, Martin Kaník

Komisia kultúry, športu a mládeže

predseda: Peter Jendrášek
členovia: Martin Kaník, Jozef Hajdúk, Pavol Šuhaj