Samospráva / Obecné zastupiteľstvo / Uznesenia

do r. 2010