Samospráva / Obecné zastupiteľstvo / Uznesenia

2014-2018

do r. 2010