Obec Brezovica
Obec
Brezovica

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovici vznikol v roku 1922 a jeho zakladajúcim členom bol Jozef Kaník. Zbor funguje aktívne až do súčasnosti.

Požiarny útvar DHZ Brezovica

auto
 
Predseda :                       Pavol Kanik
Podpredseda veliteľ :      Juraj Juriňák
Podpredseda :                 Michal Matúšik
Preventivár :                    Hajdučík Dušan   
Tajomník :                        Jozef Števaňák
Referent mládeže :         Ján Kaník
Strojník :                           Peter Hucík, Jozef Pakos
Pokladník :                       Peter Hucík
Členovia výboru :           Tomáš Matúšik
                                          Igor Marhevka
                                          Peter Hajdúk
                                          Ondrej Kapral
                                          Miroslav Marhevka
                                          Mário Marhevka
                                          Dominik Matúšik
                                          Bumbák Marek

 

Kontakt :   Pavol Kanik / predseda DHZ
Telefón :   + 421 907656542
E - mail :   p.kanik@centrum.sk

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovici vznikol v roku 1922 a jeho zakladajúcim členom bol Jozef Kaník. Zbor funguje aktívne až do súčasnosti, no od jeho založenia prešiel rôznymi zmenami. Každá doba, bola špecifická, čo malo odraz aj na výstroj a výzbroj DHZ. Ako spomienku na predchádzajúce obdobie vlastní zbor hasiacu mašinu P8 a P12, ktorá ja využívaná pri prezentácii požiarnikov a pri kultúrnych podujatiach.
 
Prvé zmeny v DHZ nastali v 70 – 90 rokoch, kedy sa vybudovala zbrojnica a zakúpilo sa požiarne vozidlo Avia. V tomto období sa vysvätila zástava DHZ, ktorá slúži na prezentáciu DHZ až po súčasnosť. Ako bolo spomenuté v tomto období dobrovoľný hasičský zbor vlastnil požiarne vozidlo A31 s požiarnou výbavou, k čomu patrila aj striekacia mašina DVS-12. Boli to prostriedky, ktoré bolo možné nasadiť v prípade požiaru. Ďalšie využitie bolo na technické účely, ako prečerpávanie vody, súťaže požiarnych družstiev atď.
 
Najrozsiahlejšími zmenami DHZ prešlo od roku 2000 až po súčasnosť. Jedným z kultúrnych podujatí v Brezovici, ktoré organizovalo DHZ, bola v roku 2006 svätá omša z príležitosti sviatku sv. Floriána. Pri tejto príležitosti bola vysvätená socha sv. Floriána, patróna hasičov, ktorú sme v obci nemali a ktorá je spolu so zástavou uložená v miestnom kostole sv. Cyrila a Metoda. Ďalším prelomovým obdobím bol rok 2017. DHZ v Brezovici nemal k dispozícii reprezentačné priestory, ktoré by slúžili či už členom DHZ na vykonávanie členských schôdzi, IMZ v rámci okrsku, alebo iných podujatí, ktoré boli spojené s činnosťou DHZ. V spolupráci s obecným úradom sme vykonali rekonštrukciu bývalej kotolne, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome a pri príležitosti 95 výročia založenia DHZ v Brezovici v roku 2017 sme mohli zrekonštruovanú kultúrnu spoločenskú miestnosť pri príležitosti sviatku sv. Floriána vysvätiť. Zároveň bola vysvätená aj nová socha sv. Floriána patróna hasičov, ktorá sa nachádza v kultúrno spoločenskej miestnosti DHZ. Tu môžeme vykonávať všetky aktivity spojené s činnosťou DHZ a zároveň kde môžu členovia DHZ tráviť voľný čas formou stretnutí, čo napomáha k zveľaďovaniu činnosti nášho DHZ.
 
Tak, ako sa menila doba, tak sa s ňou menila aj technika pre DHZ. Prelomovým rokom bol rok 2018, kedy naša organizácia obdŕžala Protipovodňový vozík. Bol to prvý krok ktorý nastolil cestu modernizácie DHZ. Vďaka sponzorským príspevkom, ktoré boli venované DHZ v roku 2019 členovia prerobili automobil FIAT DUKATO pre potreby DHZ. Najrozsiahlejšia modernizácia technického vybavenia bola v roku 2020, kedy DHZ obdŕžala novú striekaciu mašinu IVECO Daily v plnej výbave. Zároveň už v uvedenom roku 2020 bola pre potreby DHZ  vybudovaná aj nová požiarna zbrojnica. V roku 2021 bolo pre DHZ zrealizované materiálno technické vybavenie s modernými prvkami pre DHZ. To všetko prispelo k tomu, že v súčasnej dobe tvorí DHZ 40 aktívnych členov, ktorý sú pripravený pomôcť v prípade akýchkoľvek situácii. No chcem zdôrazniť, že práca požiarnikov je taktiež zameraná na vykonávanie preventívnych prehliadok v obci. V spolupráci s Obecným úradom v obci pripravuje relácie s protipožiarnou tematikou, ktoré sú vysielané miestnym rozhlasom. V rámci okresu Tvrdošín sa požiarnici zúčastňujú športových súťaží prezentujú pripravenosť jednotlivých požiarnych družstiev. Dobrovoľný požiarny zbor sa zapája do kultúrnych podujatí, ktoré sú poriadané v obci alebo mimo nej. Práca zboru smeruje k výchove mladej generácie, so zameraním získať nových členov do krúžku PLAMEŇ a následne výchovu dorastu, aby dedičstvo našich otcov bolo zachované aj pre ďalšie generácie. Členovia sa aktívne zapájajú do brigádnickej činnosti v rámci obce. Môžeme povedať, že od roku 2000 aktívne spolupracuje s dobrovoľnými hasičskými zbormi s troch obci z Poľska v rámci DHZ. Sú to obce ZEB, SKULY a TUSZYN. Táto spolupráca má výmenný charakter a naším cieľom je uvedenú spoluprácu rozšíriť aj na iné odvetvia v obci ako škola, kultúra, cestovný ruch atď. Čo sa týka plánov do budúcnosti, hlavným cieľom je udržať 100percentný stav techniky, zabezpečiť školenia pre členov a doplniť naše rady o nových členov a tak rozvíjať DHZ.
Dátum vloženia: 6. 12. 2021 8:32
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2021 8:47

Rozana

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie