Obec Brezovica
Obec
Brezovica

Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu)

Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu) 1

aktualizované informácie z ÚVZ SR

ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu) Tlačiť E-mail
Pondelok, 21. december 2020 11:00

co_robit_po_prichode_zo_zahranicia

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, teda krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, sa musia zaregistrovať na https://korona.gov.sk/ehranica. Výnimkou sú len osoby, ktoré navštívili rizikovú krajinu, ktorá je členom EÚ (už bez Veľkej Británie), alebo Nórsko, Island, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, a to v prípade, že majú pri sebe negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 72 hodín. Na nich nevzťahuje povinnosť registrácie, izolácie a podstúpenia testu na COVID-19 po príchode.


Výnimku majú aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ/EHP/Švajčiarska, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Musia mať však potvrdenie od lekára. Formulár nájdete tu (príloha č. 3).


Osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie, musia po príchode zotrvať v domácej izolácii. Najskôr na 5. deň po príchode podstúpia test na COVID-19. Toto vyšetrenie osoba neuhrádza a do výsledku vyšetrenia je povinná dodržať domácu izoláciu. (Pre stručnú informáciu, ako postupovať po príchode zo zahraničia, si kliknite na obrázok vpravo).


Osoby, ktoré prišli z rizikovej krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska bez negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, môžu v prípade bezpríznakového priebehu izolácie ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.


V zozname menej rizikových krajín sú od 26. novembra 2020: Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.


Pri registrácii na https://korona.gov.sk/ehranica/ osoby, okrem iného, uvedú aj svoje telefónne číslo, miesto plánovanej domácej izolácie a ich ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov budú osoby objednané na testovanie najskôr na piaty deň po príchode na územie SR.


Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do desiatich rokov, ak miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti. Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im v prípade potreby vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.


Informácie pre cezhraničných pracovníkov


Podmienka domácej izolácie neplatí pre:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí pracujú v susedných štátoch; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone práce

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedných štátov (do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu), ktorí pracujú na Slovensku (miesto výkonu práce musí byť tiež do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone práce

 • občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedných štátov (do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu) môžu prísť na Slovensko aj bez potvrdenia o zamestnaní


Tieto podmienky sa vzťahujú aj na ďalších ľudí, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti, ak hranice prekračujú v ich sprievode.


Pre všetky tieto osoby staršie ako 10 rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní:

 • RT-PCR testu vykonaného aj mimo územia SR alebo

 • Antigénového testu, pričom výsledok testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov). Odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky


Režim na hraniciach s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom:


Pre susedné štáty okrem Ukrajiny platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z domácej izolácie:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v týchto krajinách navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy) s tým, že ide o prezenčnú formu štúdia; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v týchto štátoch, ktorí na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú tréningov ako riadni členovia športového klubu v okolitých štátoch; pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobyt na Slovensku, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, resp. osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku; musia sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu - tieto dokumenty musia byť preložené  do  slovenského jazyka; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území ČR, Maďarska, Poľska alebo Rakúska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).


(všetky tieto osoby môže za rovnakých podmienok sprevádzať jedna osoba; toto neplatí pre nasledujúce prípady:)

 • osoby, ktoré, vstupujú na územie SR z okolitých štátov alebo sa z nich na územie SR vracajú a podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii. Tieto osoby musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie a podobne – podrobnosti stanovuje príslušná vyhláška.

 • osoby, ktoré sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a zúčastňujú sa na súťažiach TIPOS extraliga, Ice Hockey League, MOL Liga)


Pre všetky tieto osoby staršie ako 10 rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní.


Ďalšie podrobnosti, výnimky a informácie pre pendlerov nájdete vo vyhláške.


Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

 

 


Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR : https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4397:uvz-sr-prakticke-informacie-a-kontakty-na-ruvz-vnsr-postup-po-prichode-zo-zahraniia-pravidla-domacej-izolacie-o-robi-v-pripade-pozitivneho-testu&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Dátum vloženia: 21. 12. 2020 14:21
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 12. 2020 14:23
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dátum a čas

Dnes je piatok, 23.4.2021, 6:11:49

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, piatok 23. 4. 2021
slabé sneženie 6 °C 0 °C
sobota 24. 4. zamračené 9/-1 °C
nedeľa 25. 4. rain and snow 6/0 °C
pondelok 26. 4. oblačno 10/-2 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom