Obec Brezovica
Obec
Brezovica

Zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022

Zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022

Prihláška (bude prístupná od 1.4.2021)

Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

 

na školský rok 2021/2022 

 

 Vážení rodičia, ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do našej školy,

prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky od 1.4.2021do 20.4.2021

- elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke školy: (horné menu - žiaci a rodičia - každodenné záležitosti -  Prihláška do 1. ročníka) - alebo link: https://zsbrezovica.edupage.org/register/?   

 

Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou (vyplniť prihlášku) – žiadosť vypíšete priamo na zápise.

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

 

 Zápis a overenie údajov sa uskutoční  v riaditeľni školy

 

20.04. 2021  od 11,00 hod. do 16,00 hod.

a

21.04. 2021  od 7,00 hod. do 13,00 hod.

 

Na zápis sa dostavia obaja rodičia.

Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa!

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. 

 

Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložíte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 15. júna 2021.

Povinnosti rodiča

Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2021 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt ( ďalej len spádová škola) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Nie je preto rozhodujúce, či máte záujem o súkromnú školu alebo s nejakou špecializáciou v inom obvode a tam dieťa prihlásite i následne umiestnite. Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na vami vybranú základnú školu.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

Zákon dnes umožňuje i individuálne (domáce) vzdelávanie dieťaťaTakouto formou však môžu rodičia vzdelávať len v prípade, ak majú patričné kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Ak nie, sú povinní zabezpečiť osobu s takýmto vzdelaním.

Priebeh zápisu

Na zápis je potrebné dostaviť sa obom rodičom a doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. V čase núdzového alebo mimoriadneho stavu sa dieťa nezúčastňuje zápisu osobne.

 1. Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati v rozsahu:
 • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste)
 • dátum a miesto narodenia
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo
 • národnosť
 • štátne príslušnosť,
 1. Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie

- ostatné údaje v prihláške sú dobrovoľné

Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok.

Ak je zápis pre deti prezenčne, učitelia zisťujú počas zápisu ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi  a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ materskej školy, na základe:

 • písomnej informovaného súhlasu zákonného zástupcu (tlačivo poskytne škola na vyžiadanie),
 • súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • a súhlasu príslušného zariadenia CPPPaP rozhodnúť o predĺžení plnenia povinnej predškolskej dochádzky o jeden školský rok. 

O predĺžení povinnej predškolskej dochádzky rodič informuje základnú školu ihneď po prevzatí rozhodnutia riaditeľa materskej školy.

Dôvodom na predĺženie povinnej predškolskej dochádzky môže byť:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

 

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja postupuje podľa Správneho poriadku.

 

 

Mgr. Tímea Matušeková, riaditeľka školy, tel: 0911 969 112

Dátum vloženia: 15. 3. 2021 13:02
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2021 13:07
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 22.4.2021, 21:57:01

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 22. 4. 2021
rain and snow 10 °C 2 °C
piatok 23. 4. rain and snow 6/-1 °C
sobota 24. 4. zamračené 9/-2 °C
nedeľa 25. 4. slabé sneženie 6/0 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom