Menu
Obec Brezovica
Obec
Brezovica

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 

Obchodná verejná súťaž.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 38.68 kB

 

Obchodná verejná súťaž

V zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 

Obec Brezovica so sídlom Osloboditeľov 346/69, 028 01  Brezovica, IČO: 00314421 (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“) týmto v zmysle § 281 a 288 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie

Kúpnej zmluvy

  • Predmet súťaže: odpredaj nehnuteľného majetku obce v katastrálnom území Brezovica, "Sklad lyžiarskeho náradia s garážou" s.č. 470 s príslušenstvom a pozemkami, a to:

            Stavby:          Sklad lyžiarskeho náradia s garážou s.č. 470 na parc. č. 4959/33

            Pozemkov:     parc. č. 4959/34 zastavané plochy o výmere     8 m2

                   parc. č. 4959/35 zastavané plochy o výmere   68 m2

                   parc. č. 4959/29 zastavané plochy o výmere 194 m2

                   parc. č. 4959/33 zastavané plochy o výmere 118 m2

                   parc. č. 4959/36 zastavané plochy o výmere   76 m2

  • Kúpna cena: minimálna cena nehnuteľného majetku podľa bodu A určená znaleckým posudkom č. 93/2024 je 149 000,00 Eur.  Obec nie je platcom DPH.
  • Podmienky súťaže: s úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva, na základe ktorej uhradí obci kúpnu cenu do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.
  • Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najvyššia ponúknutá cena.
  • Termín a spôsob predkladania ponúk: návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú cez elektronickú schránku  alebo v listinnej podobe, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku s označením „Súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku“ najneskôr do 12. 08. 2024 do 15:00 hod. Ponuka musí byť doručená do podateľne Obecného úradu Brezovica najneskôr dňa 12. 08. 2024 do 15:00 hod.
  • Vyhodnotenie ponúk:  do 14.09.2024

 

Obec Brezovica si vyradzuje práva žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez udania dôvodu.

Obhliadka priestorov je možná po dohode so starostom – kontakt 0905 594 743.

 

V Brezovici, dňa  24.06.2024

                                                                                   Ing. Andrej Ujmiak

                                                                                        starosta obce

 

obr. 1

 

obr.1

obr.2

obr.3

obr.4

obr.5

obr.6

obr.7

 

 

Dátum zvesenia: 12. 8. 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Rozana

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pohotovosť lekární