Brezovica

Oslava Matiek 2018

17.05.2018, Oznamy, Fotogalérie

Úprava verejného priestranstva pri rínke

04.05.2018, Oznamy, Fotogalérie

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

26.04.2018, Oznamy

Situačný výkres je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu.viac >>

Správy od 1 do 5 z 186