Brezovica

Voľby hlavného kontrolóra obce

28.02.2017, Oznamy

Obec Brezovica v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brezovici č. 1, bod D-1 a E-1 zo dňa 24. 02. 2017...viac >>

Poďakovanie za pomoc pri likvidácii následkov požiaru

24.02.2017, Aktuality, Fotogalérie

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri hasení požiaru a za pomoc pri likvidácií následkov požiaru hospodárskych budov pri rodinnom dome č. 51. Úprimná vďaka. Starosta obce. viac >>

Cena Skorušinských vrchov

13.02.2017, Aktuality, Fotogalérie

Vyhodnotenie halovej ligy

13.02.2017, Aktuality, Fotogalérie

Hasiči z Brezovice v Krakove

19.12.2016, Aktuality, Fotogalérie

Dňa 17.12.2016 sa konalo v Krakove medzinárodné stretnutie hasičov, ktoré býva organizované pri príležitosti Vianočných sviatkov. Na základe pozvania Ochotničej Stráži Požarnej w Zebie, s ktorou má náš DHZ družbu, sa mohli...viac >>

Správy od 1 do 5 z 148