Brezovica

Rodičovský ples 2019

16.01.2019, Aktuality

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

11.01.2019, Oznamy

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území združenia obcí Hornej Oravy. Predmetom projektu je nákup 1560 ks kompostérov o objeme 1050 l pre domácnosti. Obstaranie...viac >>

Oznam

02.01.2019, Oznamy

Upozorňujeme daňovníkov, ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (z dôvodu kúpy, predaja, dedičského konania, získania stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a iné v roku 2018) a tiež k dani...viac >>

Správy od 1 do 5 z 223