Brezovica

Novoročné prianie 2017

05.01.2017, Oznamy

Voľby hlavného kontrolóra obce

28.12.2016, Oznamy

Obec Brezovica v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brezovici č. 1, bod D-1 a E-1 zo dňa 15. 12. 2016...viac >>

Hasiči z Brezovice v Krakove

19.12.2016, Aktuality, Fotogalérie

Dňa 17.12.2016 sa konalo v Krakove medzinárodné stretnutie hasičov, ktoré býva organizované pri príležitosti Vianočných sviatkov. Na základe pozvania Ochotničej Stráži Požarnej w Zebie, s ktorou má náš DHZ družbu, sa mohli...viac >>

Miesto na odpadkové koše v starom cintoríne

28.10.2016, Aktuality, Fotogalérie

Správy od 1 do 5 z 146