Brezovica

Oznámenie o strategickom dokumente

23.05.2019, Oznamy

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na v kancelárii obecného úradu v Brezovici v prac. dňoch.viac >>

Správy od 1 do 5 z 230