Brezovica

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou

09.10.2019, Oznamy

Predmet zákazky: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Brezovica

ZMENA TERMÍNU - Pozvanie pri príležitosti dňa úcty k starším

04.10.2019, Oznamy

Upozorňujeme na zmenu termínu posedenia.

Dôležité oznamy formou SMS správ

02.10.2019,

Občania, ktorí majú záujem dostávať dôležité oznamy vyhlásené v miestnom rozhlase formou SMS správ, nech si nahlásia číslo mobilného telefónu na obecnom úrade. Ďakujeme.viac >>

Úprava ceny za vývoz žumpy

02.10.2019,

Oravská vodárenská spoločnosť a.s., pristúpila k zníženiu cien za vývoz žumpy. Vývoz žumpy v danom roku bude v cene 128,76 €, každý ďalší vývoz v danom roku bude 88,50 €. Vývoz si môžete objednať u Ing. Gerekovej t. č.: 0905 850...viac >>

Verejné sadenie lesa v TANAPe

30.09.2019, Aktuality

Podrobné informácie sú v prílohe.viac >>

Správy od 1 do 5 z 239